Accés majors 40

El Negociat d'Accés del Servei d'Alumnat de la Universitat d'Alacant organitza cada curs acadèmic l'accés per a majors de 40 anys. La fase de valoració i entrevista personal es realitza en aquesta Facultat.

CONSULTAR el calendari d'accés amb els RESULTATS DE LA FASE DE VALORACIÓ I RECLAMACIONS en la web del Negociat d'Accés.

CONSULTAR el calendari d'accés amb els RESULTATS DEFINITIUS en la web del Negociat d'Accés.

Per a més informació pots consultar la pàgina web del Negociat d'Accés o contactar amb ells.