Saltar apartados

Pràcticum

Informació General

Les assignatures PRÀCTICUM del Grau en Infermeria es realitzen en els centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, on l'estudiant puga adquirir les competències de la titulació.

Per a cada assignatura Pràcticum s'assignarà a l'alumnat un període, centre, unitat, professor i tutor/a a través de l' APLICACIÓ PRÀCTICUM. L'alumnat no podrà matricular-se de més assignatures pràcticum que períodes ordinaris existents per a la realització en cada curs acadèmic. L'horari de realització estarà en funció de l'organització del centre de pràctiques i en la mesura del possible se seguirà el torn laboral del tutor/a assignat.

L'assignació de tutor/a podrà efectuar-se en alguns casos el mateix dia de començament de la pràctica.

Organització i Manual del Tutor

Els responsables en la gestió i procés de les assignatures Pràcticum són:

 • Coordinadora de la matèria Pràcticum: Prof. Rocío Juliá Sanchís
 • Responsable gestió administrativa: M. Carmen Bernabeu González
 • Professorat responsable d'assignatura (consulteu més avall en "Guies acadèmiques"): S'encarrega de la coordinació docent del professorat de l'assignatura, així com de l'emplenament i actualització de la guia docent. També és responsable del tancament i signatura d'actes de qualificació de l'alumnat.
 • Coordinador/a del centre de pràctiques (consulteu més avall en Guies Docents): S'encarrega de la gestió de les places (tutors/es) en les unitats dels centres de pràctiques en coordinació amb la Facultat i la Direcció del Centre de Pràctiques.
 • Professorat responsable de l'estudiant en el centre de pràctiques: S'encarrega del seguiment i orientació de l'estudiant, per a la consecució de les competències de cada assignatura, així com de la seua avaluació.
 • Tutor/a Infermer/a responsable de l'estudiant en la unitat de pràctiques: S'encarrega de tutoritzar en la formació pràctica i avaluar l'estudiant a través de l' APLICACIÓ PRÀCTICUM. (Consultar ací el Manual del Tutor/a ). Certificat de Tutorització: Una vegada finalitzat el curs acadèmic -a partir de setembre/octubre del següent curs, podrà sol·licitar-lo a través d'e-Administració  ->DOCÈNCIA I RECERCA -> CERTIFICAT DE TUTELA DE PRÀCTIQUES. Qualsevol incidència detectada en el certificat, haurà de dirigir-se a la Facultat.

Guies docents

4t Curs
27039 Pràcticum X Cures d'infermeria en unitats especialitzades I
27041 Pràcticum XI Cures d'infermeria en salut mental i intervenció comunitària
27042 Pràcticum XII Cures d'infermeria en geriatria i cures pal·liatives
27044 Pràcticum XIII Cures d'infermeria en unitats especialitzades II

2n Curs
27014 Pràcticum I Infermeria comunitària I 
27018 Pràcticum III Salut i cures d'infermeria en cicle vital
27017 Pràcticum IV Fonaments d'infermeria i cures d'infermeria de l'adult
27046 Pràcticum XIV Cures d'infermeria de l'adult I
27047 Pràcticum XV  Cures d'infermeria de l'adult I

3r Curs
27015 Pràcticum II Infermeria comunitària II
27022 Pràcticum V Cures al xiquet
27023 Pràcticum VI Cures a la mare
27026 Pràcticum VII Cures d'infermeria de l'adult II
27027 Pràcticum VIII Cures d'infermeria de l'adult II
27028 Pràcticum IX Cures d'infermeria de l'adult II

Orientació a l'alumnat

Assistència a la JORNADA D'ORIENTACIÓ: En cada curs acadèmic s'establirà una Jornada d'Orientació sobre el Pràcticum (normativa, aplicació Pràcticum, selecció i adjudicació de centre, etc.).

JORNADA D'ORIENTACIÓ AL PRÀCTICUM curs 2019-20:

DIA:
LLOC: 
HORA:

INFORMACIÓ DE MATRÍCULA:
En les assignatures Pràcticum a realitzar en una altra Universitat (estrangera o nacional), hauràs de triar el grup de pràctiques indicat a continuació:
Si eres deº3 :
27015 Pràcticum II (grup 7 Denia / Marina Baixa)
27027 Pràcticum VIII (grup 1 Alcoi / Marina Baixa / Denia)
27028 Pràcticum IX (grup 1 Alcoi / Marina Baixa / Denia)
No obstant açò, per als Pràcticum V i VI a realitzar ací en la UA, hauràs de triar el grup de pràctiques que tinga vinculat el centre de pràctiques on t'interesse realitzar-les.

Si eres deº4 :
27039 Pràcticum X (grup 2 Hospital Marina alta / Marina Baixa)
27041 Pràcticum XI (grup 10 Hospital/centre: Marina alta / Marina Baixa)
27042 Pràcticum XII (grup 2 Marina alta / Marina Baixa)
No obstant açò, per al Pràcticum XIII a realitzar ací en la UA, hauràs de triar el grup de pràctiques que tinga vinculat el centre de pràctiques on t'interesse realitzar-les.

Períodes ordinaris de realització per al curs 2019-20

A cada estudiant s'assigna un període en cada assignatura Pràcticum.

4t Curs (Segon semestre)

Període 1: del 20/01/2020 al 13/02/2020
Període 2: del 14/02/2020 al 11/03/2020
Període 3: del 12/03/2020 al 08/04/2020
Període 4: del 21/04/2020 al 19/05/2020

Assignatures
PRÀCTICUM X Cures d'infermeria en unitats especialitzades I
PRÀCTICUM XI Cures d'infermeria en salut mental i intervenció comunitària
PRÀCTICUM XII Cures d'infermeria en geriatria i cures pal·liatives
PRÀCTICUM XIII Cures d'infermeria en unitats especialitzades I

2n Curs (Segon semestre)
 
Període 1: del 20/01/2020 al 13/02/2020
Període 2: del 14/02/2020 al 11/03/2020
Període 3: del 12/03/2020 al 08/04/2020
Període 4: del 21/04/2020 al 19/05/2020
Període 5: del 20/05/2020 al 12/06/2020

Assignatures
27014 PRÀCTICUM I Infermeria comunitària I
27018 PRÀCTICUM III Salut i cures d'infermeria en el cicle vital
27017 PRÀCTICUM IV Fonaments d'infermeria i cuidados de infermeria de l'adult I
27046 PRÀCTICUM XIV Cures d'infermeria de l'adult I
27047 PRÀCTICUM XV Cures d'infermeria de l'adult I

3r Curs (Primer i segon semestre)
Primer semestre
Període 1: del 25/11/2019 al 20/12/2019

Assignatures
27026 PRÀCTICUM VII Cures d'infermeria de l'adult II

Segon Semestre
Període 1: del 20/01/2020 al 13/02/2020
Període 2: del 14/02/2020 al 11/03/2020
Període 3: del 12/03/2020 al 08/04/2020
Període 4: del 21/04/2020 al 19/05/2020
Període 5: del 20/05/2020 al 12/06/2020

Assignatures
27015 PRÀCTICUM II Infermeria Comunitària II
27022 PRÀCTICUM V Cures al xiquet
27023 PRÀCTICUM VI Cures a la mare
27027 PRÀCTICUM VIII Cures d'infermeria de l'adult II
27028 PRÀCTICUM IX Cures d'infermeria de l'adult II
27047 PRÀCTICUM XV Cures d'infermeria de l'adult I

RECUPERACIÓ dia: L'alumnat només podrà faltar algun dia per causa motivada i justificada documentalment al professor/a i tutor/a extern. La data de recuperació d'aquest dia serà consensuada entre l'alumnat, professorat i tutor/a.

RECUPERACIÓ assignatura: Només serà possible recuperar una assignatura pràcticum per curs en cas de suspendre o que la Facultat considere l'excepcionalitat de la situació de l'estudiant, per la qual cosa l'alumnat haurà de realitzar la consulta a la professora coordinadora del Pràcticum.

Període vacacional i dies festius:

 • 12 d'octubre: Dia de la Hispanitat
 • Pendent: Jornada d'Estudiants de la Facultat
 • 6 de desembre: Dia de la Constitució
 • del 22 de desembre al 6 de gener: període vacacional de Nadal
 • 19 de març: Sant Josep
 • del 9 al 17 d'abril: període vacacional de Setmana Santa
 • 20 d'abril: Sant Vicent Ferrer
 • 23 i 24 de maig: Santa Faç
 • 1 de maig: Dia del Treball

Centres de Pràctiques i coordinador del curs 2019-20

CENTRES DE PRÀCTIQUES

COORDINADOR/A

( Directori PROFESSORAT )

HOSPITAL ALCOI DOMENECH CLIMENT, NURIA
HOSPITAL G.U. ALACANT IÑESTA SALCEDO, SANDRA (despatx de docència Hospital)

HOSPITAL SANT VICENT i

PSIQUIÀTRIC SANTA FAÇ (Centre Dr. Esquerdo)

ESCRIBANO CUBAS, SILVIA

HOSPITAL MARINA ALTA (La Pedrera I MarinaSalut de Dènia) i

HOSPITAL MARINA BAIXA (Vila joiosa)

MONTANER LOSADA, JOAN MARTIN
HOSPITAL G.U. ELX PEÑA RODRIGUEZ, ANTONIO
HOSPITAL ELDA PERPIÑÁ GALVAÑ, CARMEN
HOSPITAL ORIOLA LLOR GUTIERREZ, LUIS
HOSPITAL SANT JOAN CLEMENT IMBERNON, JOAN
HOSPITAL VINALOPOSALUT I HOSPITAL TORREVIEJA MONASOR ORTOLÁ, DAVID
CLÍNICA VISTAHERMOSA LILLO CRESPO, MANUEL
DEPARTAMENT SALUT ALCOI (AT. PRIMÀRIA) LÓPEZ CASANOVA, PABLO
DEPARTAMENT SALUT ALACANT (AT. PRIMÀRIA) DELGADO GARCÍA, BEATRIZ
DEPARTAMENT SALUT SANT JOAN (AT. PRIMÀRIA) C RUZ BONMATI, LORETO

DEPARTAMENT SALUT DÉNIA (AT. PRIMÀRIA) i

DEPARTAMENT SALUT MARINA BAIXA (AT. PRIMÀRIA)

HERNÁNDEZ ABRIL, JOSE MANUEL
DEPARTAMENT SALUT ELX (AT. PRIMÀRIA) ALBERT SABATER, JOSEP AMÍLCAR
DEPARTAMENT SALUT ELX-CREVILLENT (AT. PRIMÀRIA) CARRILLO GARCÍA, M. CONCEPCIÓN
DEPARTAMENT SALUT ELDA (AT. PRIMÀRIA) JIMÉNEZ LÓPEZ, ALFONSO

DEPARTAMENT SALUT ORIHUELA (AT. PRIMÀRIA) i

DEPARTAMENT SALUT TORREVIEJA (AT. PRIMÀRIA)

IBARRA RIZO, MANUELA
SAMU ( adreça Bases ) GARCIA ARACIL, NOELIA

LINDE HEALTHCARE (Caider San Juan)

RESIDÈNCIES (Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusives)

CENTRE DE PARÀLISI CEREBRAL

GARCÍA SANJUAN, SOFÍA

CENTRE PENITENCIARI FONCALENT i

CENTRE MUNICIPAL D'ACOLLIDA I INSERCIÓ PER A PERSONES SENSE LLAR D'ALACANT

MARTÍNEZ RIERA, JOSE RAMÓN
RESIDÈNCIA PENSIONISTES FERROVIARIS GABALDÓN BRAVO, EVA Mª
MOBILITAT
(Estudiants Erasmus, SICUE o Global)
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ESTELA

Selecció i adjudicació de places

SELECCIÓ DE PLACES:

Consultar els centres de pràctiques vinculats a cada grup de pràctiques de les assignatures Pràcticum: 2n curs - 3er curs - 4rt curs

L'alumnat seleccionarà en matrícula el grup de pràctiques, segons els centres de pràctiques vinculats i places disponibles el dia de la seua matrícula.

En el cas de l'alumnat que es marxa de mobilitat a una altra Universitat, NO haurà de matricular-se del grup de pràctiques d'aquelles assignatures practicum que no va a cursar ací. Una vegada finalitze la seua matrícula, haurà de comunicar via email a la Secretaria de la Facultat (maricarmen.bernabeu@ua.es) les assignatures Prácticum que cursarà fora.

ADJUDICACIÓ DE CENTRE, UNITAT i PERIODE:

Pràcticum I, II i III: La Facultat assignarà el centre de pràctiques vinculat al grup de matrícula. La unitat (Consultori / Centre de Salut) es realitzarà mitjançant crida en aula per ordre de cita de matrícula i nota mitjana.

REUNIÓ per a l'adjudicació de unitat:
Dia: Pendent
Lloc: Pendent
Hora: Consulta la franja horària en la qual et correspon venir, en l'enllaç que t'enviarem al teu webmail uns dies abans de la data de reunió.

L'alumnat ha de portar la llista de unitats de preferència (Pràcticum I, II, III) del grup de pràctiques matrículat (2n curs - 3r curs) per a l'adjudicació en el moment de la crida. (Consulta ubicació i transports públics per a fer la llista i agilitzar el procés d'adjudicació). Es podrà consultar les adjudicacions conforme es vaja realitzant l'assignació en GoogleDrive (s'envia al webmail l'enllaç a aquest fitxer).

A l'alumnat que no estiga present en el moment de la crida, se li assignarà una de les places sobrants una vegada finalitzat el procés.

Resta d'assignatures Pràcticum (del IV al XV): La Facultat assignarà a l'alumnat de forma aleatòria un centre de pràctiques (dels vinculats en el grup de matrícula) i un període de realització. La unitat serà assignada per la persona que coordina el centre de pràctiques.

L'estudiant podrà consultar l'assignació a través de l'Aplicació Pràcticum amb uns dies d'antelació a l'inici de les pràctiques.

Documentació i reunió d'acollida

Documentació GENERAL a lliurar a tots els Centres, durant la setmana anterior a l'inici de tots els Prácticum:

 • Compromís de confidencialitat . Descarregar i signar.
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual . Tràmit online a través de la web del Ministeri de Justícia. Instruccions per obtenir la teu clau PIN (pdf). Haurà de realitzar aquest tràmit en el mes de setembre.
 • Còpia DNI i foto de la mida del carnet . Només per al centre que ho sol·licite. El Centre Penitenciari de Fontcalent requereix esta documentació a principis de desembre, per a poder gestionar el permís d'entrada que necessita l'estudiant (enviar per email al professor coordinador del centre jr.martinezua.es).

Termini de llirament de la documentació general :
Durant la setmana prèvia al període 1 publicat en l'apartat "períodes ordinaris" del curs, l'alumnat haurà de lliurar la documentació a la Direcció d'Infermeria o despatx de docència de cada centre de pràctiques assignat en totes les assignatures. En alguns centres permeten el lliurament durant el mateix dia de la reunió d'acollida.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA que portarà l'estudiant cada dia de les seues pràctiques:

 1. Carnet d'identificació. S'arreplega en la Consergeria de l'edifici en la setmana anterior a l'inici del primer pràcticum, ensenyant la TIU o el carnet d'identitat. Es recomana estar vacunat/a contra l'Hepatitis B.
 2. Full de Control d'Assistència per cada unitat. Descarregar. Passar a la signatura del tutor/a obligatòriament cada dia.
 3. Acord de Pràctiques. Disponible en l'aplicació Pràcticum, apartat "El meu tutor i centre de pràctiques". S'imprimiran per cada assignatura tres exemplars per al seu segell i signatura per part del centre. Una serà per a l'estudiant, una altra per a la Direcció o despatx de Docència del centre de pràctiques i una altra per a lliurar a la Facultat en finalitzar tots els Pràcticum. Per circumstàncies sobrevingudes en el centre, l'assignació de tutor/a i/o unitat potser modificada cada període, per la qual cosa l'alumnat ha de descarregar l'acord i lliurar-ho al centre el mateix dia d'incorporació en cada període.

L'alumnat que no haja lliurat la DOCUMENTACIÓ GENERAL en tots el centres en la setmana anterior a la primera data de tots els Pràcticum (o en alguns centres durant la reunió d'acollida) , no podrà incorporar-se a CAP pràctica.

Reunió d'acollida

REUNIÓ D'ACOLLIDA primer semestre: 25/11/2019
REUNIÓ D'ACOLLIDA segon semestre: 20/01/2020

Si es realitzen assignatures pràcticum en Departament/Hospital/Centre diferents, el primer dia del primer període l'alumnat assistirà a la reunió del centre assignat que li corresponga en el primer període.

Normes generals i protocols d'actuació


Normes generals
 • Normes generals
 • PROTOCOL del Sistema Nacional de Salut pel qual es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient
Protocols de cada centre de práctiques

Avaluació 2018-19

El sistema de seguiment i avaluació de l'estudiant es realitza a través de l'Aplicació Pràcticum. Cada avaluador (estudiant, tutor/a extern i/o professor/a) haurà d'avaluar dins del termini límit establit en l'Aplicació Pràcticum (a la dreta de l'assignatura).

És important que l'estudiant comprove que el seu tutor/a extern/a i professorat, si escau, hagen realitzat l'avaluació, en cas contrari podria aparèixer suspesa l'assignatura. Si l'alumnat no s'autoevalúa en el seu termini, perdrà la seua puntuació excepte en el cas de realitzar les pràctiques en el període de recuperació. En aquest cas, haurà de comunicar la puntuació que desitja posar-se al professor que li tutoritza i serà qui la introduïsca en l'app Pràcticum.

El professorat responsable elevarà a l'acta les qualificacions, podent comprovar l'estudiant la qualificació obtinguda en el seu expedient acadèmic d'UACloud.

Assegurança Escolar

En cas d'accident durant el practicum que comporte una assistència sanitària en centres públics o en els centres privats concertats:

Els estudiants menors o igual a 28 anys, estaran coberts per l'assegurança escolar obligatòria  en la matrícula. Hauran d'acudir al servei de preventiva del seu departament al més prompte possible, notificar al centre i al coordinador de pràctiques així com a la Facultat i fer el seguiment complet segons se li indique.  Hauran d'emplenar a més aquest  formulari i lliurar-lo en Secretaria juntament amb el comunicant d'assistència i la carta de l'INSS on es reclama el pagament de l'assistència.

Els estudiants majors de 28 anys estaran coberts en la matrícula per la companyia d'assegurances Mapfre (vegeu el tipus d'assegurança en rebut matrícula). Consulteu el seu protocol d'actuació en cas d'accident.

Normativa UA (art. 15 Assegurances).

Assegurança de responsabilitat civil

La Universitat d'Alacant té subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb renovació anual, per als estudiants que fan pràcticum. Veure normativa.

 

 

Facultat de Ciències de la Salut


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Twitter: https://twitter.com/facienciassalud

Facebook: https://www.facebook.com/FacultadCienciasSaludUniversidadAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464