Saltar apartados

Pràcticum


Informació General

es assignatures PRÀCTICUM del Grau en Infermeria es realitzen en els centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats , on l'estudiant puga adquirir les competències de la titulació.

Per a cada assignatura Pràcticum s'assignarà a l'alumnat un període, centre, unitat, professor i tutor/a a través de l' APLICACIÓ PRÀCTICUM . L'alumnat no podrà matricular-se de més assignatures pràcticum que períodes ordinaris existents per a la realització en cada curs acadèmic. L'horari de realització estarà en funció de l'organització del centre de pràctiques i en la mesura del possible se seguirà el torn laboral del tutor/a assignat.

L'assignació de tutor/a podrà efectuar-se en alguns casos el mateix dia de començament de la pràctica.

Organització i Manual del Tutor

Els responsables en la gestió i procés de les assignatures Pràcticum són:

 • Coordinadora de la matèria Pràcticum : Prof. Rocío Juliá Sanchís
 • Responsable gestió administrativa : M. Carmen Bernabeu González
 • Professorat responsable d'assignatura (consulteu més avall en "Guies acadèmiques"): S'encarrega de la coordinació docent del professorat de l'assignatura, així com de l'emplenament i actualització de la guia docent. També és responsable del tancament i signatura d'actes de qualificació de l'alumnat.
 • Coordinador/a del centre de pràctiques (consulteu més avall en Guies Docents): S'encarrega de la gestió de les places (tutors/es) en les unitats dels centres de pràctiques en coordinació amb la Facultat i la Direcció del Centre de Pràctiques.
 • Professorat responsable de l'estudiant en el centre de pràctiques : S'encarrega del seguiment i orientació de l'estudiant, per a la consecució de les competències de cada assignatura, així com de la seua avaluació.
 • Tutor/a Infermer/a responsable de l'estudiant en la unitat de pràctiques : S'encarrega de tutoritzar en la formació pràctica i avaluar l'estudiant a través de l' APLICACIÓ PRÀCTICUM. (Manual del Tutor/a ).
  • Certificat de Tutorització: Una vegada finalitzat el curs acadèmic -a partir de setembre/octubre, podrà sol·licitar-lo a través d' e-Administració  ->DOCÈNCIA I RECERCA -> CERTIFICAT DE TUTELA DE PRÀCTIQUES. Qualsevol incidència detectada en el certificat, haurà de dirigir-se a la Facultat.
  • TIU: Instruccions .

Guies docents 2020-21

4t Curs
27039 Pràcticum X Cures d'infermeria en unitats especialitzades I
27041 Pràcticum XI Cures d'infermeria en salut mental i intervenció comunitària
27042 Pràcticum XII Cures d'infermeria en geriatria i cures pal·liatives
27044 Pràcticum XIII Cures d'infermeria en unitats especialitzades II

2n Curs
27014 Pràcticum I Infermeria comunitària I
27018 Pràcticum III Salut i cures d'infermeria en cicle vital
27017 Pràcticum IV Fonaments d'infermeria i cures d'infermeria de l'adult I
27046 Pràcticum XIV Cures d'infermeria de l'adult I
27047 Pràcticum XV Cures d'infermeria de l'adult I

3r Curs
27015 Pràcticum II Infermeria comunitària II
27026 Pràcticum VII Cures d'infermeria de l'adult II
27027 Pràcticum VIII Cures d'infermeria de l'adult II
27028 Pràcticum IX Cures d'infermeria de l'adult II
27048 Pràcticum V-VI Cuidats a la mare i al xiquet

Orientació a l'alumnat curs 2020-21

Jornada d'Orientació al Pràcticum: Sessió virtual el 05/10/2020

 • Alumnat de 2n curs de 10:30 h a 11:30 h aula virtual del Pràcticum III
 • Alumnat de 3er curs de 12:00 h a 13:00 h aula virtual del Pràcticum VII

 

Unitats de pràctiques relaciones amb els objectius a complir en cada assignatura:

27014 Pràcticum I

27018 Pràcticum III

Atenció Primària Centre de Salut

27015 Pràcticum II

At. Primària Centre de Salut, Servei Prevenció UA o Centre de Salut Pública

27017 Pràcticum IV

27046 Pràcticum XIV

27047 Pràcticum XV

 

27026 Pràcticum VII

27027 Pràcticum VIII

27028 Pràcticum IX

Unitat medica i/oquirúrgica en Hospital

 

 

Unitat medica i/oquirúrgica i consulta externa en hospital

27048 Pràcticum V-VI Unitat maternoinfantil en Hospital

27039 Pràcticum X

27044 Pràcticum XIII
Unitat especial (quiròfan, UCI, urgències, SAMU, diàlisi, reanimació...)
27041 Pràcticum XI Unitat de salut mental en Hospital o un altre centre, conductes addictives o gestor/a de casos en Centre de Salut
27042 Pràcticum XII Unitat de geriatria en Residència o de geriatria/pal·liatius en Hospital

Durant el curs 2020-21 l'alumnat que tinga superada l'assignatura 27022 Practicum V cures al xiquet (6 ECTS) o 27023 Practicum VI cures a la mare (6 ECTS), haurà de matricular-se de l'assignatura que no haja superat. La resta d'alumnat que no tinga superada cap de les dues assignatures, haurà de matricular-se de l'assignatura 27048 Practicum V-VI mare i xiquet (12 ECTS).

MATRÍCULA grups pràcticum amb centres de pràctiques vinculats: Curs 2020-21

Períodes de realització curs 2020-21

Cada assignatura Pràcticum comprendrà un període a excepció de l'assignatura Pràcticum V-VI que comprendrà dos períodes consecutius (sent el primer del 30/11/2020 al 16/02/2021, el segon del 17/02/2020 al 23/04/2021 i el tercer del 26/04/2021 al 15/06/2021). L'alumnat de 3er curs iniciarà les pràctiques clíniques pel Pràcticum VII o el Pràcticum V-VI.

4t Curs (Segon semestre)
Assignatures
PRÀCTICUM X Cures d'infermeria en unitats especialitzades I
PRÀCTICUM XI Cures d'infermeria en salut mental i intervenció comunitària
PRÀCTICUM XII Cures d'infermeria en geriatria i cures pal·liatives
PRÀCTICUM XIII Cures d'infermeria en unitats especialitzades II

Període: del 21/01/2021 al 16/02/2021
Període: del 17/02/2021 al 12/03/2021
Període: del 15/03/2021 al 23/04/2021
Període: del 26/04/2021 al 20/05/2021

2n Curs (Segon semestre)
Assignatures
27014 PRÀCTICUM I Infermeria comunitària I
27018 PRÀCTICUM III Salut i cures d'infermeria en el cicle vital
27017 PRÀCTICUM IV Fonaments d'infermeria i cures d'infermeria de l'adult I
27046 PRÀCTICUM XIV Cures d'infermeria de l'adult I
27047 PRÀCTICUM XV Cures d'infermeria de l'adult I

Període: del 21/01/2021 al 16/02/2021
Període: del 17/02/2021 al 12/03/2021
Període: del 15/03/2021 al 23/04/2021
Període: del 26/04/2021 al 20/05/2021
Període: del 21/05/2021 al 15/06/2021

3r Curs (Primer i segon semestre)
Assignatures
27015 PRÀCTICUM II Infermeria Comunitària II
27026 PRÀCTICUM VII Cures d'infermeria de l'adult II
27027 PRÀCTICUM VIII Cures d'infermeria de l'adult II
27028 PRÀCTICUM IX Cures d'infermeria de l'adult I
27048 PRÀCTICUM V-VI Cures a la mare i al xiquet (2 períodes seguits)

Període: del 30/11/2020 al 23/12/2021
Període: del 21/01/2021 al 16/02/2021
Període: del 17/02/2021 al 12/03/2021
Període: del 15/03/2021 al 23/04/2021
Període: del 26/04/2021 al 20/05/2021
Període: del 21/05/2021 al 15/06/2021

RECUPERACIÓ dia: L'alumnat només podrà faltar algun dia per causa motivada i justificada documentalment al professor/a i tutor/a extern. La data de recuperació d'aquest dia serà consensuada entre l'alumnat, professorat i tutor/a.

RECUPERACIÓ assignatura: Només hi haurà un període de recuperació possible d'una assignatura pràcticum per curs en cas de suspendre o que la Facultat considere l'excepcionalitat de la situació de l'estudiant, per la qual cosa l'alumnat haurà de realitzar la consulta a la professora coordinadora del Pràcticum i l'avaluació es realitzarà en convocatòria C4.

Període vacacional i dies festius:

 • 9 d'octubre: Dia de la Comunitat Valenciana
 • 12 d'octubre: Festa Nacional
 • 1 de novembre: Dia de tots Sants
 • 6 de desembre: Dia de la Constitució
 • 8 de desembre: Festiu Immaculada Concepció
 • del 23 de desembre al 6 de gener: període vacacional de Nadal
 • 19 de març: Sant Josep
 • de l'1 a l'11 d'abril: període vacacional de Setmana Santa
 • 12 d'abril: Sant Vicent Ferrer
 • 15 i 16 d'abril: Santa Faç

Centres de Pràctiques i coordinador. Curs 2019-20

CENTRES DE PRÀCTIQUES

COORDINADOR/A

( Directori PROFESSORAT )

HOSPITAL ALCOI DOMENECH CLIMENT, NURIA
HOSPITAL G.U. ALACANT IÑESTA SALCEDO, SANDRA ( Resp. docència Hospital )

ISABIAL

VALENCIA ZULUETA, MAYVIC

HOSPITAL SANT VICENT i

PSIQUIÀTRIC SANTA FAÇ (Centre Dr. Esquerdo)

ESCRIBANO CUBAS, SILVIA

HOSPITAL MARINA ALTA (La Pedrera I MarinaSalut de Dénia) i

MONTANER LOSADA, JOAN MARTIN
HOSPITAL G.U. ELX PEÑA RODRIGUEZ, ANTONIO
HOSPITAL ELDA PERPIÑÁ GALVAÑ, CARMEN
HOSPITAL MARINA BAIXA (Vila Joiosa) CARRIÓN CARDONA, SONIA ( Resp. Formació Hospital )
HOSPITAL ORIOLA LLOR GUTIERREZ, LUIS
HOSPITAL SANT JOAN CLEMENT IMBERNON, JOAN
HOSPITAL VINALOPOSALUT I HOSPITAL TORREVIEJA  
CLÍNICA VISTAHERMOSA LILLO CRESPO, MANUEL
DEPARTAMENT SALUT ALCOI (AT. PRIMÀRIA) LÓPEZ CASANOVA, PABLO
DEPARTAMENT SALUT ALACANT (AT. PRIMÀRIA) DELGADO GARCÍA, BEATRIZ
DEPARTAMENT SALUT SANT JOAN (AT. PRIMÀRIA) C RUZ BONMATI, LORETO

DEPARTAMENT SALUT DÉNIA (AT. PRIMÀRIA) i

DEPARTAMENT SALUT MARINA BAIXA (AT. PRIMÀRIA)

HERNÁNDEZ ABRIL, JOSE MANUEL
DEPARTAMENT SALUT ELX (AT. PRIMÀRIA) ALBERT SABATER, JOSEP AMÍLCAR
DEPARTAMENT SALUT ELX-CREVILLENT (AT. PRIMÀRIA) CARRILLO GARCÍA, M. CONCEPCIÓN
DEPARTAMENT SALUT ELDA (AT. PRIMÀRIA) JIMÉNEZ LÓPEZ, ALFONSO

DEPARTAMENT SALUT ORIHUELA (AT. PRIMÀRIA) i

DEPARTAMENT SALUT TORREVIEJA (AT. PRIMÀRIA)

IBARRA RIZO, MANUELA
SAMU ( adreça Bases ) GARCIA ARACIL, NOELIA

LINDE HEALTHCARE (Caider San Juan)

RESIDÈNCIES (Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusives)

CENTRE DE PARÀLISI CEREBRAL

GARCÍA SANJUAN, SOFÍA

CENTRE PENITENCIARI FONCALENT i

CENTRE MUNICIPAL D'ACOLLIDA I INSERCIÓ PER A PERSONES SENSE LLAR D'ALACANT

MARTÍNEZ RIERA, JOSE RAMÓN
RESIDÈNCIA PENSIONISTES FERROVIARIS GABALDÓN BRAVO, EVA Mª
Coordinadora sanitària: DIGNA CONTRERAS PÉREZ
MOBILITAT
(Estudiants Erasmus, SICUE o Global)
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ESTELA

Selecció i assignació de places

SELECCIÓ DE PLACES:

L'alumnat seleccionarà, en el moment de la seua matrícula, un grup de pràctiques amb places disponibles. És recomanable conèixer quin centres de pràctiques estan vinculats a cada grup de matrícula. Per a l'elecció de grup del Practicum II veure apartat "Assignació".

SOL·LICITUD DE CANVI de grup: Procediment i termini establit per la Junta de Centre.

SOL·LICITUD DE CANVI DE GRUP: Per problemes tècnics s'ha habilitat un nou FORMULARI per sol·licitar el canvi de grup en assignatures Practicum. Les sol·licituds es resoldran seguint l'ordre de cita de matrícula. Termini de sol·licitud: 17 i 18 de setembre.
RESOLUCIÓ: Es podrà consultar ací durant l'última setmana de setembre.

ASSIGNACIÓ:

Pràcticum I i III de 2n curs (a realitzar en unitat Centres de Salut/Consultoris): La Facultat de Ciències de la Salut assignarà a l'alumnat un centre de pràctiques dels vinculats al grup de matrícula. La unitat (Consultori / Centre de Salut) s'assignarà mitjançant crida en aula seguint l'ordre establit en la UA per a la distribució de cita de matrícula i nota de rendiment acadèmic. Planificació de les crides en aula:

Dies: Pendent
Lloc:  Pendent
Hora: Pendent
Podràs consultar açi el teu dia i hora de crida

L'alumnat ha de portar la llista de unitats de preferència segons els centres de pràctiques vinculats al grup de pràctiques matriculat, per a l'assignació en el moment de la crida. (Consulta ubicació i transports públics per a fer la llista i agilitzar el procés d'assignació).

A l'alumnat que no estiga present en el moment de la crida, se li assignarà una de les places sobrants una vegada finalitzat el procés.

Pràcticum II de 3er curs (a realitzar en unitat Centres de Salut/Centres de Salut Pública o Servei Prevenció UA): Es pre-assignarà a l'alumnat en una de les unitats (centre de salut) que tenia assignada en el curs 2019-20 sempre que estiga matriculat en el grup corresponent. En cas de voler canviar d'unitat, haber tingut assignat Consultori o estar matriculat en grup diferent haurà de sol·licitar la inclusió a la crida en aula fixat per als Practicum I i III per a triar unitat d'entre les places disponibles.
Consulta la teua PRE-ASSIGNACIÓ abans de matricular-te (l'accés es realitza introduint email institucional UA i el teu número d'expedient académic de UACloud).

L'alumnat matriculat en Practicum II amb posterioritat al 8 de setembre i l'alumnat que no haja tingut assignat cap centre de salut/consultori durant el curs 2019-20, serà inclòs en la planificació per a la crida en aula (a dalt indicat per al Pràcticum I i III).

Resta d'assignatures Pràcticum (del IV al XV): La Facultat assignarà a l'alumnat en les assignatures de 4rt , de 3er i de 2n per aqueix ordre, un centre de pràctiques (dels vinculats en el grup de matrícula) i període de manera aleatòria. El centre de pràctiques assignarà la unitat i tutor/a soci-sanitari. En alguns centres s'assigna aquest tutor/a el primer dia de començament de les pràctiques de l'assignatura.
L'estudiant podrà consultar la seua assignació a través de l'aplicació Pràcticum durant la setmana prèvia a l'inici de les pràctiques. Per circumstàncies sobrevingudes en el centre, l'assignació d'unitat i/o tutor pot veure's modificada cada període, per la qual cosa s'aconsella revisar l'assignació un dia abans de cada període d'incorporació.

Per a cada assignatura Pràcticum el Departament d'Infermeria i el Departament d'Infermeria Comunitària, S.P. e H.C. de la UA assignaran a cada estudiant el professorat responsable o tutors acadèmics en l'app Practicum.

Documentació i reunió d'acollida

Documentació GENERAL a lliurar a tots els centres de pràctiques. Termini: durant la setmana prèvia a la data establida per a la reunió d'acollida (novembre i gener):

 • Document COVID. Declaració responsable. Imprimir l'annex I i lliurar-lo a cada centre de pràctiques en el termini a dalt indicat. 
 • Compromís de confidencialitat. S'ha de descarregar, signar i portar a cada centre de pràctiques en el termini a dalt indicat. Cal consultar les 10 senzilles regles per a actuar bé durant les pràctiques i la guia de protecció de dades en el document de l'apartat "Normes Generals".
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual. Tràmit en línia a través de la web del Ministeri de Justícia. Instruccions per a obtenir la clau PIN (pdf). Aquest tràmit s'ha de fer el mes de setembre i aportar el document a cada centre de pràctiques assignat en el termini a dalt indicat.
 • Còpia DNI i foto de mida carnet. Només per al centre que ho sol·licite. El Centre Penitenciari de Fontcalent requereix aquest document i els anteriors a principis de desembre, per a poder gestionar el permís d'entrada que necessita l'estudiant (enviar per email els 4 documents al professor coordinador del centre jr.martinez ua.es).

Lloc de lliurament de la documentació general:
Durant la setmana prèvia a la reunió d'acollida (novembre i gener), l'alumnat haurà de lliurar la documentació a la Direcció d'Infermeria o despatx de docència de cada centre de pràctiques assignat en totes les assignatures. En alguns centres permeten el lliurament de la documentació durant el mateix dia de la reunió d'acollida excepte el Centre P. de Fontcalent que ho requereix al desembre.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA que portarà l'estudiant cada dia de les seues pràctiques:

 1. Carnet de pràctiques. S'arreplega en la Consergeria de l'edifici en la setmana anterior a l'inici del primer pràcticum, ensenyant la TIU o el carnet d'identitat. Es recomana estar vacunat/ada contra l'Hepatitis B.
 2. Full de Control d'Assistència per cada unitat. Descarregar. Arreplegar la signatura del tutor/a obligatòriament cada dia.
 3. Acord de Pràctiques. Per circumstàncies sobrevingudes en el centre, l'assignació de tutor/a i/o unitat pot ser modificada cada període, per la qual cosa l'alumnat ha de descarregar l'acord i lliurar-lo al centre el mateix dia d'incorporació en cada període. Està disponible en l'aplicació Pràcticum, apartat "El meu tutor i centre de pràctiques". S'imprimiran per cada assignatura tres exemplars per a segell i signatura del centre. Una serà per a l'estudiant, una altra per a la Direcció o despatx de Docència del centre de pràctiques i una altra per a lliurar a la Facultat al finalitzar el curs acadèmic. (Model i instruccions)
  Una vegada finalitzat el curs, has d'enviar tots els Acords de Pràctiques signats a través d'aquest formulari (que només es podrà emplenar una sola vegada). Termini fins a primera quinzena de juliol (ampliat fins al 31 de juliol).

L'alumnat que no haja lliurat la DOCUMENTACIÓ GENERAL en tots el centres en la setmana anterior a la data de la reunió d'acollida (o en alguns centres durant la reunió d'acollida), no podrà incorporar-se a CAP pràctica.

Reunió d'acollida 2019-20

REUNIÓ D'ACOLLIDA per a la incorporació en primer semestre 2019-20: 25/11/2019
REUNIÓ D'ACOLLIDA per a la incorporació en segon semestre 2020-21: 20/01/2020

Si es realitzen assignatures practicum en Departament/Hospital/Centres diferents, l'alumnat assistirà a la reunió d'acollida del centre assignat en el primer període. Tots els centres hauran de tindre la documentació abans o el dia establit per a la reunió d'acollida.

Normes generals i protocols d'actuació


Normes generals
 • Normes generals
 • PROTOCOL del Sistema Nacional de Salut pel qual es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient
Protocols de cada centre de pràctiques

Avaluació

El sistema de seguiment i avaluació de l'estudiant es realitza a través de l'Aplicació Pràcticum. Cada avaluador (estudiant, tutor/a extern i/o professor/a) haurà d'avaluar dins del termini límit establit en l'Aplicació Pràcticum (a la dreta de l'assignatura).

És important que l'estudiant comprove que el seu tutor/a extern/a i professorat, si escau, hagen realitzat l'avaluació, en cas contrari podria aparèixer suspesa l'assignatura. Si l'alumnat no s'autoavalua en el seu termini, perdrà la seua puntuació excepte en el cas de realitzar les pràctiques en el període de recuperació. En aquest cas, haurà de comunicar la puntuació que desitja posar-se al professor que el tutoritza i serà qui la introduïsca en l'app Pràcticum.

El professorat responsable consigna en l'acta aquestes qualificacions, i l'estudiant pot comprovar la qualificació obtinguda en el seu expedient acadèmic d'UACloud.

Assegurança Escolar

En cas d'accident durant el pràcticum que comporte una assistència sanitària en centres públics o en els centres privats concertats:

Els estudiants menors o igual a 28 anys, estaran coberts per l'assegurança escolar obligatòria  en la matrícula. Han d'acudir al servei de preventiva del seu departament tan prompte com puguen, notificar la circumstància al centre, al coordinador de pràctiques i també a la Facultat i fer-ne el seguiment complet segons els ho indiquen. Han d'emplenar el formulari i lliurar-lo en Secretaria juntament amb el comunicat d'assistència i la carta de l'INSS on es reclama el pagament de l'assistència.

Els estudiants majors de 28 anys estaran coberts en la matrícula per la Companyia d'Assegurança Mapfre (vegeu el tipus d'assegurança en rebut matrícula). Consulteu el seu protocol d'actuació en cas d'accident.

Normativa UA (art. 15 Assegurances).

Assegurança de responsabilitat civil

La Universitat d'Alacant té subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil , amb renovació anual, per als estudiants que fan pràcticum. Veure normativa .

 

 

Facultat de Ciències de la Salut


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Twitter: https://twitter.com/facienciassalud

Facebook: https://www.facebook.com/FacultadCienciasSaludUniversidadAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464