muics

Coordinador: Antonio Oliver Roig

-Comissió acadèmica

- Pla d'estudis

- Informació al detall del pla d'estudis

- Publicació en BOE (Butlletí Oficial de l'Estat: dilluns 20 de març de 2017, Núm. 67)

- Memòria

- Informe definitiu renovació acreditació AVAP 2019

- Renovació acreditació per Consell d'Universitats 2019

- Presencialitat, activitats formatives i professorat responsable

Consulta ací el informe d'inserció laboral dels nostres màsters

- Perfil i requisits d'accés: el perfil d’ingrés apropiat d’este màster es correspon amb titulacions de l’àmbit de les Ciències de la Salut i, dins d’estes, els Graduats en Infermeria i Nutrició Humana i Dietètica, Medicina i altres titulacions de ciències experimentals i ciències Socials (per exemple: Estadística; Psicologia, Sociologia, Antropologia, Economia, Enginyeria, Dret, Educació i Magisteri, Periodisme).