Saltar apartados

Mobilitat

ESTUDIANTS ACOLLITS

ESTUDIANTS PROPIS DE LA FACULTAT

Consulta tota la informació sobre els programes de Mobilitat que es gestionen en la UA, Centre d'Estudis Orientals, Programes Cooperació, Programes Internacionals de Pràctiques, Projectes Internacionals d'Investigació, Programes de Formació Lingüística, Convenis internacionals i enllaços relacionats.

PROGRAMES DE MOBILITAT (Nacional i Internacional)

Els programes de mobilitat estan destinats a facilitar la realització de part dels estudis en una altra Universitat (espanyola o estrangera), basant-se en el reconeixement acadèmic. Serveix per a completar els teus estudis, enriquir la teua carrera personal i professional i facilitar la integració laboral.

Normativa UA de mobilitat d'estudiants

Les gestions administratives dels programes de mobilitat són dutes a terme pel Secretariat de Mobilitat. Adona't que per a l'adjudicació de plaça en un programa de mobilitat internacional és requisit tenir l'acreditació de nivell d'idioma exigit pel país de destinació.

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS A l'ESTRANGER

L'alumnat de qualsevol titulació oficial de Grau o Master d'aquesta Facultat podrà realitzar pràctiques extracurriculares en qualsevol institució estrangera sempre que dispose d'un contacte en el mateix i acceptació formal per part del centre en la qual siga acceptat/da. També podrà sol·licitar plaça en una de les nostres institucions sòcies.

Aquest tipus de pràctiques seran observacionals i consistirà en una estada mínima de 10 dies.

Període de realització: comprendrà des de les últimes setmanes de juliol, durant el mes d'agost o durant les primeres setmanes de setembre del mateix curs acadèmic de matrícula.

No hi ha pagament de matrícula, ni avaluació, per tant no hi ha reconeixement d'ECTS. Després de la finalització, l'alumnat obtindrà un Certificat d'Estada.

Ajuda Econòmica: S'atorgarà una ajuda econòmica de la Facultat per a la realització de Pràctiques Extracurriculars a l'Estranger. Consultar les bases en la Convocatòria publicada en la nostra web "Ajuda, Beques i Premis".

Requisits per a l'estada:

  • Estar matriculat/a durant el mateix curs d'estada en una titulació oficial de Grau o Master de la Facultat de Ciències de la Salut.
  • Estar al corrent del pagament de la matrícula.
  • En el cas de Grau, tenir superat com a mínim 60 ECTS.
  • En cas de tenir superats tots els crèdits de la titulació, només es podran realitzar aquestes pràctiques si no s'abonen les taxes d'expedició del títol universitari fins a la finalització de l'estada.

INSTITUCIONS SÒCIES:

La Coordinació de Mobilitat Internacional de la Facultat té subscrit conveni de col·laboració amb les següents institucions:

Nombre de places: 6 (4 per a Grau Infermeria, 2 per a Grau Nutrició Humana i Dietètica)

Sol·licitud plaça per a la Universitat Stirling:

L'alumnat haurà d'emplenar el formulari publicat en la corresponent Convocatòria d'Ajuda Econòmica per a Pràctiques Extracurriculars a l'Estranger, i cenyir-se als períodes de temps que estipula la institució d'acolliment (en aquest cas, començant l'última setmana de Juliol) i adjuntar la documentació indicada. (Model Pla d'Activitats o Projecte Educatiu relacionat amb les competències de la titulació en la qual està matriculat)

Adjudicació de plaça: Després de l'emplenament del formulari, la Facultat resoldrà les sol·licituds d'acord al barem establit en la convocatòria i serà publicat en aquesta web.

Resolució provisional: Admeses 6 sol·licituds d'estada (3 per al Grau en Nutrició Humana i Dietètica i 3 per al Grau en Infermeria) pendents de ser acceptades per la institució sòcia. S'informarà en la pròxima reunió de mobilitat que tindrà lloc el dia 2/maig 2018 en el Saló de Graus de la Facultat a partir de les 16 h.

Resolució definitiva: Després de les renúncies presentades per 4 dels sol·licitants durant la resolució provisional d'admissió, la Comissió resol atorgar una ajuda de 500 € a cadascuna de les dues estudiants que realitzaran finalment l'estada: Mar Lorenzo Casanova i Leandra Martín Jiménez.

Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464