Delegació Estudiants

La Delegació d'Estudiants d'aquesta Facultat és l'òrgan de representació estudiantil. La seua composició, competències, drets i obligacions vénen recollits en el seu Reglament.

Pots contactar amb la Delegació enviant un correu a salutalu.ua.es o personalment en el despatx de la Delegació de la Facultat.

Més informació a través del facebook