Missatge de benvinguda

L'equip deganal de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant us dóna la benvinguda.

Totes les persones que ens visiten podran conèixer la vida acadèmica, docent i investigadora que conforma el funcionament de la nostra Facultat. En la nostra pàgina web trobaran informació sobre els graus, postgraus i doctorat, com també dels nostres programes de mobilitat i internacionalització.

És el nostre objectiu potenciar el sentiment de pertinença de tot el professorat, alumnat i personal d'administració a un centre de prestigi nacional, que sempre ha estat compromès amb la innovació.

Una de les claus que ens ha de guiar en el futur del centre és el compromís amb la qualitat i l'excel•lència docent, estretament lligat a la necessitat de desenvolupar una activitat investigadora que contribuïsca a la generació i transferència del coneixement.

Amb el desig que la visita a aquesta pàgina siga d'utilitat, rebeu una cordial i afectuosa salutació.

 

José Antonio Hurtado Sánchez
Degà de la facultat

Alacant, 16 de juny de 2015

Vídeo institucional UA