Saltar apartados

La nostra investigació

Projectes d'investigació

Projectes vigents

PROJECTES NACIONALS
 • PROMOCIÓ D'ACTIUS PROTECTORS DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L'ADOLESCÈNCIA I PRE-ADOLESCÈNCIA (PI18/00590). Finançat per l'Institut de Salut Carlos III, com a organisme intermedi del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE).Investigadora principal: Carmen Vives Cases. Investigadors col·laboradors:  Mª Carmen Davó Blanes, Diana Gil González, Trinidad Zafra Espinosa, Rosario Ferrer Cascales, Natalia Albaladejo, Miriam Sánchez. Duració: 2019-2021. 

          

 • CONEIXEMENTS I ACTITUDS DELS PROFESSIONALS SANITARIS DE SALUT MENTAL SOBRE EL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA). Convocatòria Projectes Emergents 2017 (Ref.: GRE17-05). Investigadora principal: Rocío Julià Sanchis. Investigadores col·laboradores: Sofia García Sanjuán i María Francisca Zaragoza Martí. Duració: 2018-2020.
 • CANVIS SOCIOECONÒMICS I EVOLUCIÓ DE LES DESIGUALTATS EN MORTALITAT EN ÀREES XICOTETES DE GRANS CIUTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Convocatòria AES 2016 (Ref.: PI16/00670). Investigador principal: Juan Andreu Nolasco Bonmatí. Investigadors col·laboradors: Joaquín Moncho, Pamela Pereyra, Pablo Caballero, Inmaculada Melchor. Duració: 2017-2019.   
 • MILLORA DELS PARÀMETRES FÍSICS I FISIOLÒGICS EN DONES CELÍAQUES MENOPÁUSICAS O POST-MENOPÁUSICAS. EFECTES DE LA DIETA SENSE GLUTEN I EXERCICI FÍSIC. Generalitat Valenciana. Subvencions per a la realització de projectes de R+D+I desenvolupats per grups de recerca emergents(GV/2017). Investigador principal: Alejandro Martínez Rodríguez. Investigadora: Soledad Prats Moya. Durada: 2017-2019.
 • VIVÈNCIES DE DONES QUE HAN PATIT LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA COM A FACTOR SENSIBILITZAR DE LA FUNCIÓ PREVENTIVA DELS PROFESSIONALS DE SALUT EN LA PROVÍNCIA D'ALACANT. UN ESTUDI FENOMENOLÓGICO I FORMATIU. Convocatòria AICO/2017/140. Invesitigador principal: José Siles González. Investigadors col·laboradors: M Carmen Solano Ruíz, Ana Lucía Noreña Peña, Modesta Salazar Agulló, Miguel Angel Fernández Molina. Durada: 2017-2019.
 • INFERMERIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT. UNA PERSPECTIVA COMPARADA ENTRE BRASIL I ESPANYA: CONJUNTURES DE CRISI I IMPACTE EN LA SALUT. Projecte finançat per: Cooordinación de Perfeccionament de Personal de Nivell Superior - CAPES, Consell Nacional de Desenvolupament Científic i Tecnològic - CNPq i Programa d'Incentiu à Produção Científica, Tècnica i Artística – PROCIÊNCIA. Investigadors principals: José Ramón Martínez-Riera i Helena Maria Scherlowski Leal David. Investigadors col·laboradors: Sonia Acioli, Amanda Xavier, Tarciso Feijó da Silva, Susana Reis i Silva, Rogério Bittencourt de Miranda, Tatiana Cabral da Silva, Ana Carolina Neves, Juliete do Amaral Fonseca, Joana Angélica Andrade Dias, Mariana Almeida, Ana Carolina Tavares Petxina de pelegrí, Magda Guimarãés Farias, Lucilane Maria Ix-los da Silva i Maria Rocineide Ferreira da Silva. Durada: 2018-2022. 
 • PROJECTE NEOCAT: INCIDÈNCIA DE LES COMPLICACIONS LOCALS I VIABILITAT DELS CATÈTERS VENOSOS PERIFÈRICS EN NEONATOLOGÍA. Sense finançament.Invesitgador principal: David Monasor Ortolá. Investigadors col·laboradors: Mª Mercedes Rizo Baeza, Ernesto Cortés Castell, Antonio Esteve Ríos, Carla Martínez Pascual. Durada: 2012-2019.
 • L'ATENCIÓ I LES CURES EN LA MALALTIA RENAL CRÒNICA: LA PERSPECTIVA DELS PACIENTS I ELS SEUS CUIDADORS FAMILIARS. Sense finançament. Investigador és principals: Luís Eduardo Hernádez Ibarra i Carmen de la Cuesta Benjumea. Durada. 2019-2021.
PROJECTES EUROPEUS
 • E-MOTION- POTENTIAL OF HYPERSENSITIVITY (2018-1-PL01-KA201-051033). Projecte finançat per Comissió Europea. IP: Rosario Ferrer Cascales. Investigadors col·laboradors: Manuel Lillo Crespo, Natalia Albaladejo Blázquez, Miriam Sánchez San Segundo, Mª José Cabañero Martínez, Manuel Fernández Alcántara, Nicolás Ruiz Robledillo, María Rubio Aparicio. Durada: 2018-2021.
 • PROCARE. Projecte finançat per convocatòria ERASMUS+, Comissió Europea. Team Lead: Dra. Katja Pesjak. Team Lead de l'Equip Español: Dr. Manuel Lillo Crespo. Durada: 2018-2021. Per a més informació consulta la web.
 • DEMOPHAC. Projecte finançat per convocatòria ERASMUS+, Comissió Europea. Team Lead: Dr. Bart Van Rompaey. Team Lead de l'Equip Español: Dr. Manuel Lillo Crespo. Durada: 2018-2021. Per a més informació consulta la web
 • “Lights, Camera and Action against gender-based violence”. Projecte finançat per DAPHNE, Comissió Europea. Investigadora principal: Carmen Vives. Investigadors col·laboradors: M. Carmen Davó, Rosario Ferrer, Natalia Albaladejo, Miriam Sánchez, Manuel Lillo Crespo. Durada: 2017-2020.
 • Lights, Camera and Action against gender-based violence. Proyecto financiado por DAPHNE, Comisión Europea. Investigadora principal: Carmen Vives. Investigadores colaboradores: M. Carmen Davó, Rosario Ferrer, Natalia Albaladejo, Miriam Sánchez, Manuel Lillo Crespo. Duración: 2017-2020.

 Vídeo de presentació

 • HEALINT “Supporting Internationalisation of Traineeships in the Healthcare Sectors”. Projecte finançat per convocatòria ERASMUS+, Comissió Europea. IP & Team Lead: Manuel Lillo Crespo. Investigadors col·laboradors: Diana Gil, Jorge Riquelme, Alfred Pérez Marco. Durada: 2017-2020. Per a més informació consulta la web.

Vídeo de presentació

 • SLIPPS "Sharing Learning from Practice to Improve Patient Safety". Projecte finançat per convocatòria ERASMUS+, Comissió Europea. IP: María Flores Vizcaya Moreno. Duració: 2016-2019.
 • MATE (Multidimensional Analytical Training in Education). Partners: Economics and Innovation University in Lublin (Partner principal), Universitat de la Laguna, Universitat d'Alacant i Universitat Vitautas Magnus. IP & Team Leads: Dr. Manuel Lillo Crespo i Dra. Rosario Ferrer Cascales. Investigadors: Miriam Sánchez, Dra. M. José Cabañero, Dra. Natalia Albaladejo, Dr. Daniel Ruíz, Dra. Diana Gil, Dr. Manuel Fernández, Jorge Riquelme, M Cristina Sierras. Financial and administrative issues: Juan Carlos Ivorra. Research assistant: Mar Forner. Per a més informació consulta la web. Duració: 2016-2019.
 • ACTION GROUP ON "ADHERENCE TO PRESCRIPTION AND MEDICAL PLANS" (A1) AT THE EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON ACTIVE AND HEALTHY AGEING (EIP-AHA).  Tipus de projecte: European Commission (UE). Duració: 2014-Present. Persona de contacte: Manuel Lillo Crespo.

 

PROJECTES INTERNACIONALS NO EUROPEUS
 • XARXA TEMÀTICA AUTOMANEIG DE MALALTIES CRÒNIQUES. IP & Team Lead: Manuel Lillo Crespo. Més informació

Antics projectes

PROJECTES NACIONALS

              

 • VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES EN LA PAREJA I LES RESPOSTES DELS PROFESSIONALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (PI13/00874)Finançat per l'Institut de Salut Carlos III, com a organisme intermedi del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE).Investigadora principal: Carmen Vives Cases. Investigadors col·laboradors: Daniel La Parra Casado, Maria del Carmen Fernández Alonso, Eva Espinar Ruiz, Miguel Sant Sebastià, Isabel Goicolea Julia, Maria Dolores Calder Bea, Ana-Karin Hurtig, Inmaculada Concepción Barceló, Mercedes Carrasco Portiño, Juan Teresa Jimenez Pérez-Molgues.

             

 • ADAPTACIÓ D'EINES PER AL DESENROTLLAMENT I AVALUACIÓ D'INTERVENCIONS DE PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARENTALITAT POSITIVA. Investigador principal: Miguel Richart Martínez. Invesitgador col·laborador: Julio Cabrero García. Duració: 2015-2017.
 • DISSENY D'UNA VIA CLÍNICA DE PATOLOGIES CRÒNIQUES COM LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL I LA MALALTIA DE CROHN. ORIENTACIÓ A LA GESTIÓ DE PROCESSOS. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Programa estatal de R+D+i orientada als reptes de la Societat. Investigadora principal: Ángela Sanjuan Quiles. Investigadors col·laboradors: Eva M. Gabaldón Bravo, José Ramón Martínez Riera, Javier Pintor Crispín, Sofia García Sanjuan, Ana Gutiérrez Hervás. Investigador tècnic: Manuel Lillo Crespo. Duració: fins a 2017.  

     Video de presentació

 • EL CONTEXT INTERNACIONAL DE LES POLÍTIQUES DE NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ DE L'ESPANYA DEL DESENVOLUPISME (1959-1975). Investigadors principals: Josep Bernabeu-Mestre (IP1) i María Eugenia Galiana-Sánchez (IP2). Investigadors col·laboradors: Josep Xavier Esplugues Pellicer i Eva M. Trescastro López. Duració: 2015-2017.
 • TREBALL, IMMIGRACIÓ I SALUT EN UNA COHORT DE POBLACIÓ IMMIGRANT A ESPANYA. Projecte finançat per l'Institut de Salut Carlos III, com a organisme intermedi del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE) PI14/01146. Investigadora principal: Elena Ronda Pérez. Investigadors col·laboradors: María José López Jaco, Andrés Agudelo, Javier Campos, José Miguel Martínez, Laia Ferre. Duració: 2015-2017.

          

PROJECTES EUROPEUS
 • PALLIARE PROJECT (IMPROVEMENT TO ADVANCED DEMENTIA CARE AND FAMILY CARING): PROJECT ON INTERPROFESSIONAL EXPERIENTIAL LEARNING (IPE) SOLUTIONS. Tipus de Projecte: Erasmus+ 2014 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships Project, EU. Team Lead: Dr. Manuel Lillo Crespo. IP: Dr. Rosario Ferrer Cascales. Researchers: Dra. María José Cabañero, Miriam Sánchez, Dra. Ana Laguna, Dra. Ángela Sanjuan, Dr. José Ramón Martínez Riera. Financial and Administrative Issues: Juan Carlos Ivorra. Research Assistants: Jorge Riquelme i M. Cristina Sierras. Duració: 2014-2016.
 • ISTEW PROJECT. Team Lead: Dr. Manuel Lillo Crespo. IP: Dr. José Ramón Martínez Riera. Researchers: Dra. María José Cabañero, Miriam Sánchez, Dra. Ana Laguna, Dra. Ángela Sanjuan, Dra. Rosario Ferrer. Financial and Administrative Issues: Juan Carlos Ivorra. Research Assistants: Jorge Riquelme i M. Cristina Sierras. Més informació. Duració: fins a 2015.
 • PPS PROJECT. Team Lead and IP: Universidad Permanente UA, Dra. Concepción Bru. Researcher (at the Faculty of Health Sciences): Dr. Manuel Lillo Crespo. Més informació. Duració: fins a 2016.

Índex d'autors

Ací podràs consultar la producció científica del nostre PDI punxant en el seu codi ORCID: 

 

Revistes científiques de la Facultat de Ciéncies de la Salut

Enllaços a les nostres revistes:

Esdeveniments d'investigació

Tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de juny en el campus de la Universitat d'Alacant. El seu lema és: Promoció de la Salut i Universitat. Construint Entorns Socials i Educatius Saludables . Esdeveniment organitzat conjuntament per la Xarxa Iberoamericana d'Universitats Promotores de Salut (RIUPS) i la Universitat d'Alacant (UA).

Butlletí del Portal d'Investigació

Ací pots consultar els butlletins del Portal de Recerca on resumim algunes de les notícies i esdeveniments de recerca:

Butlletí gener 2018

Butlletí juny 2018

Butlletí desembre

 

Portal d'investigació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464