Saltar apartados

La nostra investigació

Projectes d'investigació

Projectes vigents

PROJECTES NACIONALS
 • PROMOCIÓ D'ACTIUS PROTECTORS DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L'ADOLESCÈNCIA I PRE-ADOLESCÈNCIA (PI18/00590). Finançat per l'Institut de Salut Carles III, com a organisme intermedi del Fons Europeu de Deserrollo Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE). Investigadora principal: Carmen Vives Cases. Investigadors col·laboradors: Mª Carmen Davó Blanes, Diana Gil González, Trinidad Zafra Espinosa, Rosario Ferrer Cascales, Natalia Albaladejo, Miriam Sánchez. Duració: 2019-2021.

 • SANICOVI®: PROJECTE FACTORS ASSOCIATS A l'ALTA INFECCIÓ DELS PROFESSIONALS. Convocatòria d'expressions d'interès per a projectes sobre SARS-CoV-2 i malaltia COVID19 (Expedient nº COV20/01359). Investigador principal: Unitat d'investigació de cures en salut. Investigadors col·laboradors de la UA: María Isabel Orts-Cortés. Duració: 2020-2021.

 • VIOGENXCOVID: VIOLÈNCIA DE GÈNERE I RESPOSTES SOCIOSANITÀRIES DURANT LA CRISI PER COVID-19. Convocatòria del FONS SUPERA COVID19 CRUE-Santander. Investigadora principal: Carmen Vives Cases. Investigadors col·laboradors: Daniel La Parra i Jordi Torrubiano. Duració: 1 juny 2020 - 31 maig de 2021.
 • CONEIXEMENTS I ACTITUDS DELS PROFESSIONALS SANITARIS DE SALUT MENTAL SOBRE EL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA). Convocatòria Projectes Emergents 2017 (Ref.: GRE17-05). Investigadora principal: Rocío Julià Sanchis. Investigadors col·laboradors: Sofia García Sanjuán i María Francisca Zaragoza Martí. Duració: 2018-2020.
 • CANVIS SOCIOECONÒMICS I EVOLUCIÓ DE LES DESIGUALTATS EN MORTALITAT EN ÀREES PETITES I GRANS CIUTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Convocatòria AES 2016 (Ref.: PI16/00670). Investigador principal: Juan Andreu Nolasco Bonmatí. Investigadors col·laboradors: Joaquín Moncho, Pamela Pereyra, Pablo Caballero, Inmaculada Melchor. Duració: 2017-2019.

 • INFERMERIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT. UNA PERSPECTIVA COMPARADA ENTRE EL BRASIL I ESPANYA: CONJUNTURES DE CRISIS I IMPACTE EN LA SALUT. Projecte finançat per: Cooordinación de Perfeccionament de Personal de Nivell Superior - CAPES, Consell Nacional de Desenvolupament Científic i Tecnològic - CNPq i Programa d'Incentiu à Produção Científica, Tècnica e Artística %u2013 PROCIÊNCIA. Investigadors principals: José Ramón Martínez-Riera i Helena Maria Scherlowski Leal David. Duració: 2018-2022.
 • L'ATENCIÓ I LES CURES EN LA MALALTIA RENAL CRÒNICA: LA PERSPECTIVA DELS PACIENTS I ELS SEUS CUIDADORS FAMILIARS. Sense finançament. Investigadors principals: Luís Eduardo Hernádez Ibarra i Carmen de la Costa Benjumea. Duració. 2019-2021.
PROJECTES EUROPEUS
 • E-MOTION- POTENTIAL OF HYPERSENSITIVITY (2018-1-PL01-KA201-051033). Projecte finançat per Comissió Europea. IP: Rosario Ferrer Cascales. Investigadors col·laboradors: Manuel Lillo Crespo, Natalia Albaladejo Blázquez, Miriam Sánchez San Segundo, Mª José Cabañero Martínez, Manuel Fernández Alcántara, Nicolás Ruiz Robledillo, María Rubio Aparicio. Duració: 2018-2021.
 • PROCARE. Projecte finançat per convocatòria ERASMUS+, Comissió Europea. Team Lead: Dra. Katja Pesjak. Team Lead de l'Equip Espanyol: Dr. Manuel Lillo Crespo. Duració: 2018-2021. Per a més informació consulta la web.
 • DEMOPHAC. Projecte finançat per convocatòria ERASMUS+, Comissió Europea. Team Lead: Dr. Bart Van Rompaey. Team Lead de l'Equip Espanyol: Dr. Manuel Lillo Crespo. Duració: 2018-2021. Survey sobre preinscripció infermera. Per a més informació consulta la web.
 • Lights, Camera and Action against gender-based violence. Projecte finançat per DAPHNE, Comissió Europea. Investigadora principal: Carmen Vives. Investigadors col·laboradors: M. Carmen Davó, Rosario Ferrer, Natalia Albaladejo, Miriam Sánchez, Manuel Lillo Crespo. Duració: 2017-2020.

Vídeo de presentació

 • HEALINT %u201CSupporting Internationalisation of Traineeships in the Healthcare Sectors%u201D. Projecte finançat per convocatòria ERASMUS+, Comissió Europea. IP & Team Lead: Manuel Lillo Crespo. Investigadors col·laboradors: Diana Gil, Jorge Riquelme, Alfred Pérez Marco. Duració: 2017-2020. Per a més informació consulta la web.

Vídeo de presentació

 • SLIPPS "Sharing Learning from Practice to Improve Patient Safety". Projecte finançat per convocatòria ERASMUS+, Comissió Europea. IP: María Flores Biscaia Moreno.
 • MASCULINITIES AND VIOLENCE AGAINST WOMEN AMONG YOUNG PEOPLE: IDENTIFYING DISCOURSES AND DEVELOPING STRATEGIES FOR CHANGE USING A MIXED METHOD APPROACH. Projecte finançat per European Union's Horizon 2020 research and innovation programme GENDER-NET (2018-00968)/Ministeri de Ciència i Innovació. Universitats. IP: Carmen Vives Cases. Investigadors col·laboradors: Daniel La Parra Casado, Mari Carmen Davó-Blanes, Betlem Sanz Barbero. Duració: 2019-2021.

Antics projectes

PROJECTES NACIONALS
 • MILLORA DELS PARÀMETRES FÍSICS I FISIOLÒGICS EN DONES CELÍAQUES MENOPÀUSIQUES O POST-MENOPÀUSIQUES. EFECTES DE LA DIETA SENSE GLUTEN I EXERCICI FÍSIC. Generalitat Valenciana. Subvencions per a la realització de projectes de R+D+I desenvolupats per grups d'investigaicón emergents(GV/2017). Investigador principal: Alejandro Martínez Rodríguez. Investigadora: Soledad Prats Moya. Duració: 2017-2019.
 • PROJECTE NEOCAT: INCIDÈNCIA DE LES COMPLICACIONS LOCALS I VIABILITAT DELS CATÈTERS VENOSOS PERIFÈRICS EN NEONATOLOGIA. Sense finançament. Invesitgador principal: David Monasor Ortolá. Investigadors col·laboradors: Mª Mercedes Rizo Baeza, Ernesto Cortés Castell, Antonio Esteve Ríos, Carla Martínez Pascual. Duració: 2012-2019.
 • VIVÈNCIES DE DONES QUE HAN PATIT LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA COM A FACTOR SENSIBILITZAR DE LA FUNCIÓ PREVENTIVA DELS PROFESSIONALS DE SALUT A la PROVÍNCIA D'ALACANT. UN ESTUDI FENOMENOLÒGIC I FORMATIU. Convocatòria AICO/2017/140. Invesitigador principal: José Siles González. Investigadors col·laboradors: M Carmen Solano Ruíz, Ana Lucía Noreña Peña, Modesta Salazar Agulló, Miguel Angel Fernández Molina. Duració: 2017-2019.
 • PREVENCIÓ DE LES CAIDAS DE LES PERSONES MAJORES I ELS PROVEÏDORS DE CURES: UNA REVISIÓ SISTEMÀTICA INTEGRATIVA. Convocatòria Instituo Carles III (PI15/01351), acció gestionada per l'Institut de Salut Carles III i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Investigadora principal: Carmen de la Costa Benjumea. Investigadors col·laboradors: Isabel Orts, Maria José Cabañero,Claudia Patricia González. Duració: 2016-2018.

 • VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES EN LA PARELLA I LES RESPOSTES DELS PROFESSIONALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (PI13/00874). Finançat per l'Institut de Salut Carles III, com a organisme intermedi del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE). Investigadora principal: Carmen Vives Cases. Investigadors col·laboradors: Daniel La Parra Casado, Maria del Carmen Fernández Alonso, Eva Espinar Ruiz, Miguel Sant Sebastià, Isabel Goicolea Julia, Maria Dolores Calder Bea, Ana-Karin Hurtig, Immaculada Concepció Barceló, Mercedes Carrasco Portiño, Juan Teresa Jimenez Pérez-Molgues. Duració: 2014-2016.

 • A DAPTACIÓND'EINES PER Al DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D'INTERVENCIONS DE PROMOCIÓ I AJUDA A la CRIANÇA POSITIVA. Investigador principal: Miguel Richart Martínez. Invesitgador col·laborador: Julio Cabrer García. Duració: 2015-2017.
 • DISSENY D'UNA VIA CLÍNICA DE PATOLOGIES CRÒNIQUES COM LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL I LA MALALTIA DE CROHN. ORIENTACIÓ A la GESTIÓ DE PROCESSOS. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Programa estatal de R+D+i orientada als reptes de la Societat. Investigadora principal: Ángela Sanjuan Quiles. Investigadors col·laboradors: Eva M. Gabaldón Bravo, José Ramón Martínez Riera, Javier Pintor Crispín, Sofia García Sanjuan, Ana Gutiérrez Hervás. Investigador tècnic: Manuel Lillo Crespo. Duració: 2015-2017.

Vídeo de presentació

 • EL CONTEXT INTERNACIONAL DE LES POLÍTIQUES DE NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ DE L'ESPANYA DEL DESENVOLUPISME (1959-1975). Investigadors principals: Josep Bernabeu-Mestre (IP1) i María Eugenia Galiana-Sánchez (IP2). Investigadors col·laboradors: Josep Xavier Esplugues Pellicer i Eva M. Trescastro López. Duració: 2015-2017.
 • TREBALL, IMMIGRACIÓ I SALUT EN UNA COHORT DE POBLACIÓ IMMIGRANT A ESPANYA. Projecte finançat per l'Institut de Salut Carles III, com a organisme intermedi del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE) PI14/01146. Investigadora principal: Elena Ronda Pérez. Investigadors col·laboradors: María José López Jaco, Andrés Agudelo, Javier Campos, José Miguel Martínez, Laia Ferre. Duració: 2015-2017.

PROJECTES EUROPEUS
 • MAT (Multidimensional Analytical Training in Education). Partners: Economics and Innovation University in Lublin (Partner principal), Universitat de la Llacuna, Universitat d'Alacant i Universitat Vitautas Magnus. IP & Team Leads: Dr. Manuel Lillo Crespo i Dra. Rosario Ferrer Cascales. Investigadors: Miriam Sánchez, Dra. M. José Cabañero, Dra. Natalia Albaladejo, Dr. Daniel Ruíz, Dra. Diana Gil, Dr. Manuel Fernández, Jorge Riquelme, M Cristina Sierras. Financial and administrative issues: Juan Carlos Ivorra. Research assistant: Mar Forner. Per a més informació consulta la web. Duració: 2016-2019.
 • ACTION GROUP ON "ADHERENCE TO PRESCRIPTION AND MEDICAL PLANS" (A1) AT THE EUROPEAN INNOVATION PARTENARIAT ON ACTIVE AND HEALTHY AGEING (EIP-AHA). Tipus de projecte: European Commission (UE). Duració: 2014-Present. Persona de contacte: Manuel Lillo Crespo.
 • PALLIARE PROJECT (IMPROVEMENT TO ADVANCED DEMENTIA CARE AND FAMILY CARING): PROJECT ON INTERPROFESSIONAL EXPERIENTIAL LEARNING (IPE) SOLUTIONS. Tipus de projecte: Erasmus+ 2014 Key Action 2 (KA2), Strategic Partenariats Project, EU. Team Lead: Dr. Manuel Lillo Crespo. Investigador principal: Dr. Rosario Ferrer Cascales. Investigadors col·laboradors: Dra. María José Cabañero, Miriam Sánchez, Dra. Ana Laguna, Dra. Ángela Sanjuan, Dr. José Ramón Martínez Riera. Financial and Administrative Issues: Juan Carlos Ivorra. Research Assistants: Jorge Riquelme i M. Cristina Sierras. Duració: 2014-2016.
 • ISTEW PROJECT. Team Lead: Dr. Manuel Lillo Crespo. IP: Dr. José Ramón Martínez Riera. Investigadors col·laboradors: Dra. María José Cabañero, Miriam Sánchez, Dra. Ana Laguna, Dra. Ángela Sanjuan, Dra. Rosario Ferrer. Financial and Administrative Issues: Juan Carlos Ivorra. Research Assistants: Jorge Riquelme i M. Cristina Sierras. Duración: fins a 2015.
 • PPS PROJECT. Team Lead and IP: Universitat Permanent UA, Dra. Concepción Bru. Researcher (at the Faculty of Health Sciences): Dr. Manuel Lillo Crespo. Més informació. Duració: fins a 2015.
PROJECTES INTERNACIONALS NO EUROPEUS
 • XARXA TEMÀTICA D'AUTOMANEJO DE MALALTIES CRÒNIQUES. IP & Team Lead: Manuel Lillo Crespo. Més informació.

Índex d'autors

Ací podràs consultar la producció científica del nostre PDI punxant en el seu codi ORCID:

Revistes científiques de la Faculdad de Ciències de la Salut

Enllaços a les nostres revistes:

Esdeveniments d'investigació

En aquest moment no tenim cap esdeveniment d'investigació organitzat per la Facultat.

Butlletí del Portal d'Investigació

Ací pots consultar els butlletins del Portal d'Investigació on resumim algunes de les notícies i esdeveniments d'investigació:

Butlletí gener 2018

Butlletí juny 2018

Butlletí desembre 2018

Butlletí juny 2019

Butlletí desembre 2019

Butlletí juny 2020

Butlletí desembre 2020

Butlletí juny 2021

 

Portal d'investigació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464