Saltar apartados

Suplement Europeu del Títol

SOL·LICITUD DEL SUPLEMENT EUROPEU DEL TÍTOL (SET)

Definició

El Suplement Europeu al Títol és el document que acompanya a cadascun dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada i personalitzada per a cada titulat universitari sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d'educació superior.

Aquest document està expressat en les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma valenciana (castellà i valencià) i en llengua anglesa. Es tracta, per tant, d'un document trilingüe en tots els seus extrems.

Contingut

El Suplement Europeu al Títol conté la següent informació:

a) Dades de l'estudiant
b) Informació de la titulació
c) Informació sobre el nivell de la titulació
d) Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts
i) Informació sobre la funció de la titulació
f) Informació addicional
g) Certificació del suplement
h) Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.

Termini de sol·licitud

L'expedició del SET es tramita d'ofici juntament amb la sol·licitud per part de la persona interessada del seu respectiu títol universitari.

La Universitat d'Alacant expedirà el SET a els qui expressament ho sol·liciten i es troben en condicions d'obtenir-ho d'acord amb el que es disposa pel RD 1044/2003. (Només està disponible a partir de la finalització d'estudis del curs 2002-03 d'ara endavant).

Taxes

Les tarifes aplicables per dret d'expedició seran les fixades sobre aquest tema per la Generalitat Valenciana en cada curs acadèmic.

Descomptes

Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes, prèvia presentació de la documentació justificativa:

  • Família Nombrosa General (50%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de Família Nombrosa.
  • Família Nombrosa Especial (100%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de Família Nombrosa.
  • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). S'ha de presentar certificació de tal circumstància i, si la discapacitat és menor del 65%, s'ha d'aportar també l'última renda.
  • Víctima de bandes armades o elements terroristes (100%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del certificat del Ministeri de Defensa que acredite tal situació.

Procediment de sol·licitud

  1. L'alumne/a acudeix a la Secretaria de la Facultat i lliura la sol·licitud del títol i/o del SET.
  2. La Secretaria del Centre li genera el rebut de taxes.
  3. Una vegada pagades les taxes corresponents, el lliurament del SET es realitza de forma centralitzada en el Negociat de Títols del Servei d'Alumnat.

Secretaria Facultat Ciències de la Salut


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464