Saltar apartados

CANVIS DE GRUP

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE CANVI DE GRUP. Curs 2020-21

Aquest procediment és únic per a les titulacions de Grau de la Facultat de Ciències de la Salut, i comprèn les assignatures impartides en tots dos semestres, incloses les assignatures pràcticum.

Assignatures teorico-pràctiques. La sol·licitud de canvi de grup afectarà a totes les assignatures teoricopràctiques d'un mateix curs en les quals l'alumnat es trobe matriculat, perquè quede matriculat d'un mateix grup pràctic en totes les assignatures d'un mateix curs. I suposarà possiblement el canvi de grup teòric en el cas del Grau en Infermeria.

No s'admetran a tràmit sol·licituds fora del període i el procediment establits, excepte alumnat matriculat després del 14 de setembre, que podrà realitzar la sol·licitud en el termini d'una setmana des del dia de la seua matriculació. També podran sol·licitar el canvi de grup fora d'aquest termini per causes sobrevingudes.

Mitjançant aquest procediment se sol·licitarà el canvi de grup per a tot el curs, no el canvi de grup d'una pràctica de dies concrets.

La Facultat podrà concedir el canvi de grup sempre que en el grup sol·licitat queden places disponibles.

En el cas de rebre diverses sol·licituds motivades per a un mateix grup, es concediran per major nota d'expedient acadèmic consultat en el moment de la resolució.

Estudiants que poden sol·licitar el canvi de grup:

Motiu de la sol·licitud Documentació per a aportar
Estudiants que acrediten, mitjançant presentació del llibre de família, tenir al seu càrrec filles o fills menors de tres anys o acrediten tenir reconeguda la condició de persona cuidadora de familiar dependent en els termes previstos en la Llei 39/2006, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, o la normativa aplicable. Llibre de família o Reconeixement de la condició de persona cuidadora de familiar dependent en els termes previstos en la Llei 39/2006.
Estudiants que acrediten, mitjançant presentació de l'Alta en la Seguretat Social i contracte laboral amb una antiguitat mínima de tres mesos, tenir una jornada laboral incompatible amb l'assistència a classe. Alta en la Seguretat Social + contracte laboral.
Estudiants que acrediten la condició d'esportista d'elit d'acord amb el que es disposa en el Decret 13/2006, sobre els Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana; els qui tinguen acreditada la condició d'esportistes d'Alt Nivell o d'Alt Rendiment segons el que es disposa en Reial decret 971/2007, sobre esportistes d'Alt Nivell i Alt Rendiment, o la normativa aplicable; així com a les i els esportistes que formen part del club esportiu de la UA, o bé representen a la UA en els campionats autonòmics d'esport Universitari, campionat d'Espanya o campionats europeus.

Acreditació de la condició d'esportista.

Certificat sobre horari d'entrenament.

 

Període de sol·licitud:
Del 14 al 15 de setembre de 2020

Procediment:
Des de: UACloud>Matrícula>Canvi de grup.
Haurà d'incloure documentació que justifique el motiu de la sol·licitud.
No se sol·licitarà el canvi de grup mitjançant adaptació curricular. No es tindran en compte aquestes sol·licituds.

Observacions: Dos estudiants d'un mateix curs poden sol·licitar intercanvi de grup, a través del Contacta amb nosaltres. Cada estudiant ha de realitzar una sol·licitud individual en la qual conste el seu curs i grup, així com el nom, curs i grup del/de l'estudiant amb qui sol·licita intercanviar grup. El termini de sol·licitud és el mateix que per al de canvi de grup. I totes dues sol·licituds han de realitzar-se el mateix dia.

 

 

Secretaria Facultat Ciències de la Salut


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464