Saltar apartados

Reconeixement de Crèdits

Just abans de realitzar l'automatrícula, l'o l'estudiant realitzarà, si escau, la sol·licitud de reconeixement de crèdits.

En el cas de procedir de FP Superior indicar com a assignatura d'origen la pròpia titulació de FP, ja que el reconeixement serà, si escau, a partir de la titulació completa.

NO HAS DE MATRICULAR-TE de les assignatures que sol·licites reconèixer.

Es recomana que la sol·licitud siga para tots els cursos de la titulació, en lloc de realitzar una sol·licitud cada any. D'aquesta manera, la resolució serà global i única.

Procediment telemàtic de sol·licitud: a través d'UACloud: i-Administració - Reconeixement de crèdits.

Per cada petició que faces, el programa generarà un JUSTIFICANT REGISTRE amb les dades de la sol·licitud. Documentació a presentar:

  • Certificat de l'expedient acadèmic. Per a estudis realitzats en la Universitat d'Alacant és suficient amb aportar una Fitxa informativa de l'estudiant, segellada pel centre d'origen.
  • Pla d'estudis publicat en el BOE.
  • Programes de les assignatures, segellats pel departament o centre d'origen.
  • L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu superior només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Només es tramitaran aquelles sol·licituds que vagen acompanyades de tota la documentació requerida.

Termini per a presentar la documentació: del 3 al 15 de setembre.

Forma de presentació de tota la documentació: Sol·licitar cita prèvia per al lliurament en Secretaria de la Facultat.

Taxes: Una vegada fet l'estudi del reconeixement i comunicat el nombre de crèdits que es van a reconèixer, perquè puguen ser incorporats a l'expedient s'haurà d'abonar el 25% del cost dels crèdits (100% en el cas de reconeixement per experiència laboral o professional).

Després de la resolució de reconeixement, l'estudiant podrà sol·licitar modificar la seua matrícula en el termini de 5 dies després de la notificació de la seua resolució.

A tenir en compte: En cap cas es podrà reconèixer el Treball fi de Grau.

Nota per als sol·licitants de beca: Els crèdits reconeguts no es consideren crèdits matriculats a l'efecte de compliment de requisits establits en les convocatòries de beques.

Normativa de Reconeixement de crèdits de la Universitat d'Alacant

https://sga.ua.es/va/normativa-academica/eees/reconeixement-i-tranferencia/reconeixement-i-transferencia-de-credits.html

Taules de reconeixement: Abans de sol·licitar el reconeixement, consulte les següents taules d'equivalència per si apareixen els seus estudis d'origen. Aquestes taules són orientatives, no vinculants (resoldrà la comissió de reconeixement de crèdits). En el cas d'aparèixer en les taules no es precisa dels programes de les assignatures. A més, pot sol·licitar reconeixements que no apareguen en aquestes taules.

Taula de Grau en Infermeria: https://s.ua.es/LGdp
Taula de Grau en Nutrició Humana i Dietètica: http://s.ua.es/lhyk

Observacions: per a acarar una fotocòpia has de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia et retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original.

Secretaria Facultat Ciències de la Salut


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464