Saltar apartados

tràmits

TRÀMITS i IMPRESOS per a l'Alumnat:

Acreditació llingüística

Admissió per a continuar estudis de grau (trasllat expedient) i Reconeixement de Crèdits

- Continuació d'estudis
- Reconeixement de crèdits. L'alumnat haurà de sol·licitar el reconeixement a través de UACloud (apartat Secretaria/expedient/Reconeixement o Convalidacions) abans de matricular-se de les assignatures i lliurar la documentació durant el termini de matrícula.

Impresos relacionats amb la matrícula

- Anul·lació de matrícula
- Modificació de matrícula de Grau i Màster
- Pagament rebuts de matrícula (art.147 normativa) (horari de pagament de rebuts en entitats bancàries del Campus)
- Devolució de taxes

Impresos relacionats amb avaluació i exàmens

TRÀMITS I IMPRESOS per al Professorat i PAS:

 • Sol·licitud d'espais Facultat

 • Modificació d'horari

  Procediment de modificació d'horari aprovat per la Junta de Centre

  El professorat responsable d'una assignatura sol·licita la modificació de l'horari d'un grup d'aquesta assignatura, de forma motivada, a la Coordinadora o Coordinador de la titulació. Aquesta sol·licitud la realitzarà amb una antelació mínima d'una setmana, perquè es puga garantir aquest procediment.

  Ha d’emplenar l'Imprès de sol·licitud de canvi horari i enviar-lo a la Facultat de Ciències de la Salut, preferentment per correu electrònic a facu.salut@ua.es.

  Aquest imprès inclou el vistiplau previ i necessari de la Direcció del Departament. Aquesta ha de valorar si escau sol·licitar la modificació de l'horari a la facultat o si escau el canvi de professorat en el departament per a aqueix horari. S'entén prioritària aquesta última opció, per tal de no modificar l'horari de l'estudiant i la reserva d'espais.

  La Coordinadora o Coordinador de la titulació, amb la col·laboració de la Secretaria de la Facultat, valora la sol·licitud, la resol i comunica la resolució al professorat responsable de l'assignatura i a la Direcció del Departament. Per a la valoració, té en compte, la disponibilitat d'espais i que no hi haja coincidència d’horari per a estudiants en assignatures del mateix curs i grup.

  La Secretaria de la Facultat comunica, per correu electrònic, el resultat del canvi a la coordinadora o coordinador de la titulació, al professorat responsable de l'assignatura i a la Direcció del Departament.

  El professorat responsable de l'assignatura dóna publicitat del canvi als estudiants pel mitjà que considere, ja que el canvi apareix l'UACloud una vegada realizado. En cas d'acceptació, la coordinadora o coordinador de la titulació trasllada la sol·licitud a la Secretaria de la facultat, que realitzarà l'oportú canvi si existeix disponibilitat d'espai.

 • Certificats docència

  - Certificats TFG/TFM/Projectes de Fi d'Estudis tutelats: Disponibles en UaCloud

  - Certificats de docència impartida:

   • Anteriors a 1999: No hi ha dades informatitzades. Dirigir-se al departament responsable de les assignatures impartides.
   • A partir de 1999 fins a 2002/03: Bases de dades disponibles en format excel. Dirigir-se a la Unitat de Planificació Docent plandoc@ua.es
   • A partir del curs 2003/04: Accés des dels departaments a través del programa de Gestió Acadèmica UXXI.

  Si el professorat necessita certificació per a l'ANECA de la degana o degà, perquè així ho estableixen les bases de la convocatòria, aportarà al Deganat de la Facultat model de certificat de docència ANECA, emplenat per la interessada o interessat, acompanyat de certificat de docència, obtingut segons el paràgraf anterior

 • Certificat membre de comissió

  Sol·liciteu el certificat de pertinença a la comissió a la qual es pertanga (grau, mobilitat, posgrau, etc.) al Deganat: dega.salut@ua.es

 • Certificat tutorizació pràctiques externes

  Grau en Infermeria:

   • Anteriors a 2014-15 : Dirigir-se la Secretaria de la Facultat de Ciències de la Salut.
   • A partir de 2015-16 : Es podrà descarregar des d'UACloud identificant-se amb email UA i clau d'accés en aquest enllaç:
    https://cvnet.cpd.ua.es/eadmua/tramites
    dins de DOCÈNCIA I RECERCA -> CERTIFICAT DE TUTELA DE PRÀCTIQUES.
    Has de seleccionar el curs acadèmic.

  Grau en Nutrició Humana i Dietètica:

  • Anteriors a 2015-16: No disponible
  • A partir de 2015-16 : Es podrà descarregar des d'UACloud identificant-se amb email UA i clau d'accés en aquest enllaç:
   https://cvnet.cpd.ua.es/eadmua/tramites
   dins de DOCÈNCIA I RECERCA -> CERTIFICAT DE TUTELA DE PRÀCTIQUES.
   Has de seleccionar el curs acadèmic.

 

Secretaria Facultat Ciències de la Salut


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464