Tramites

TRÀMITS I IMPRESOS

  • Sol·licitud modificació d'horari a través de FORMULARI.
  • Sol·licitud examen parcial (a emplenar pel professorat responsable de l'assignatura)
  • Reserva d'espais de la Facultat: Procediment
  • Certificats TFG/TFM/Projectes de Fi d'Estudis tutelats
  • Certificats de docència impartida anteriors a 1999 i impartides a partir del 2003-04: Dirigir-se al Departament responsable de les assignatures impartides
  • Certificats de docència  des de 1999 fins a 2002/03: Dirigir-se a Unitat de Planificació Docent plandoc@ua.es
  • Si el professorat necessita certificació per a l'ANECA de la degana o degà, perquè així ho estableixen les bases de la convocatòria, aportarà al Deganat de la Facultat Model de certificat de docència ANECA, emplenat per la interessada o interessat, acompanyat de certificat de docència, obtingut segons l'apartat anterior (a partir de 2003-04)
  • Certificat de pertinença a la comissió a la qual es pertanga (grau, mobilitat, postgrau, etc.): Enviar email a Deganat.
  • Certificat de tutorització pràctiques externes. Anteriors a 2014-15 disponible en la Facultat. A partir de 2015-16 disponibles en UACloud ->DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ -> CERTIFICAT DE TUTELA DE PRÀCTIQUES

 

Per a qualsevol dubte, contactar amb la Secretaria Administrativa.